Najważniejsze wiadomości:

List wielkopostny metropolity Sawy

List wielkopostny metropolity Sawy

"W życiu Cerkwi nastał szczególny czas, mający ogromne znaczenie w życiu każdego wiernego prawosławnego. Nastał czas świętej Czterdziesiątnicy, który cechuje modlitwa, post i pokajanie..."

Święty Chirurg i Łaźnie

Święty Chirurg i Łaźnie

Od listopada ubiegłego roku trwa tradycja służenia Liturgii Świętej w cerkwi w Łaźniach, we wsi znajdującej się na terenie monasterskiej parafii w Supraślu.

Doroczne święto muzyki cerkiewnej w Bydgoszczy

Doroczne święto muzyki cerkiewnej w Bydgoszczy

10 lutego w Bydgoszczy odbyło się coroczne zapustowe spotkanie poświęcone muzyce cerkiewnej „Bliny”.

Wieczór kolęd w Dolicach

Wieczór kolęd w Dolicach

3 lutego w Dolicach w województwie zachodniopomorskim odbyło się wieczorne spotkanie z kolędą.

Publicystyka:

Słowo w niedzielę seropustną. Wspomnienie wygnania Adama z raju

Słowo w niedzielę seropustną. Wspomnienie wygnania Adama z raju

I oto dzisiaj już ostatni dzień w przedsionku Wielkiego Postu. W ten dzień wspomina Cerkiew straszną tragedię, która dokonała się z rodzajem ludzkim w zaraniu jego historii – wygnanie go, w osobie wspólnego dla nas wszystkich praojca Adama, sprzed oblicza Bożego, wygnanie Adama z raju.

Synaksarion Niedzieli Seropustnej. Wspomnienie Wygnania Adama. Niedziela Przebaczenia Win.

Synaksarion Niedzieli Seropustnej. Wspomnienie Wygnania Adama. Niedziela Przebaczenia Win.

W przeddzień Wielkiego Postu wspominany wygnanie z Raju Adama oraz dokonujemy Obrzędu Przebaczenia Win.

Człowiek - istota oskarżona. Przemyślenia na niedzielę o Sądzie Ostatecznym

Człowiek - istota oskarżona. Przemyślenia na niedzielę o Sądzie Ostatecznym

W tym będzie zawierać się wielka nowość Dnia Sądu. Ludzie nagle dowiedzą się, że wszystko, co uczynili – to zrobili samemu Chrystusowi. Okłamali samego Chrystusa, wstawili się za samego Chrystusa, okradli samego Chrystusa, samemu Chrystusowi otarli łzy lub przewiązali rany.

Niedziela o Sądzie Ostatecznym – metropolita Jerzy (Khodr)

Niedziela o Sądzie Ostatecznym – metropolita Jerzy (Khodr)

Cerkiew zechciała przed wejściem w Wielki Post tego, byśmy zrozumieli, że jest on okazją do spotkania człowieka w miłości. Bóg nie zważa na twoje powstrzymywanie się od pokarmu, lecz na to, byś dał to, czego nie zjadłeś temu, kto nie ma co jeść. I jeśli osądziłeś sam siebie i prowadziłeś się dobrze, to Bóg nie osądzi ciebie.